jestes-na-tak

AKTUALNOŚCI

Briefing prasowy KWW Dialog i Współpraca

    KWW Dialog i Współpraca 2018 zaprezentował kandydatów na radnych gminnych i powiatowych w Sokółce. Briefing prasowy odbył się w środę – 10 października w pobliżu boiska „Orlik” przy ul. Mariańskiej. Podczas spotkania przedstawiliśmy m.in. plany rozwoju i rozbudowy miasta oraz inwestycje, które będziemy starali się realizować. – Sokółka to miasto wspaniałych ludzi, o bardzo dużych…
CZYTAJ DALEJ

Jesteśmy gotowi!

   Komitet Wyborczy Wyborców Dialog i Współpraca jest już gotowy do podjęcia rywalizacji w wyborach samorządowych. 21 października 2018 roku. Oddaj głos na naszych kandydatów na burmistrza Sokółki oraz do Rady Gminy i Rady Powiatu.
CZYTAJ DALEJ

Briefing prasowy KWW Dialog i Współpraca

Autor: admin | 11 października 2018

Jesteśmy gotowi!

Autor: admin | 25 września 2018

Wybory samorządowe

Autor: admin | 25 września 2018

NOWOCZESNA, PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM SOKÓŁKA?

TO MOŻLIWE.

PROGRAM PARASOL+ TO PLAN DZIAŁAŃ,

KTÓRY ODMIENI NASZĄ GMINĘ!

NASI KANDYDACI

RADNI GMINY

RADNI POWIATU

logo-kww-dialogiwspolpraca

PROGRAM

Program Wyborczy Komitetu KWW Dialog i Współpraca
Kandydata na Burmistrza Sokółki oraz kandydatów na radnych
do Rady Miejskiej w Sokółce

 

      Główną częścią naszego programu wyborczego jest program, który nazwaliśmy:

„Programem Parasolowym dla Sokółki” (w skrócie Parasol+)

   Są to działania z zakresu ochrony zdrowia, spraw społecznych, sportu, rekreacji oraz kultury. Jednym słowem Program Parasolowy dla Sokółki skierowany jest do wszystkich Mieszkańców Gminy Sokółka. Ma również za zadanie wspomóc Sokólski Szpital oraz instytucje kultury i sportu, a także organizacje pozarządowe.

   Parasol jest narzędziem, które osłania nas przed deszczem i słońcem. Jest symbolem ochrony, wsparcia, ale i honoru, godnego naśladowania zachowania. Parasol odnosi się do naszego poczucia ładu, porządku, bezpieczeństwa. Ma związek z relacjami z innymi ludźmi.

     Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne są inwestycje komunikacyjne
i towarzyszące im inwestycje z zakresu infrastruktury komunalnej. Komitet Wyborczy Dialog i Współpraca oczywiście posiada bardzo bogaty program inwestycyjny i wiedzę, jak go zrealizować. Jednak uważamy, iż równie ważna, a może nawet obecnie ważniejsza, jest pomoc ludziom szczególnie potrzebującym, seniorom, osobom niepełnosprawnym, ale również młodzieży, wszystkim, którzy chcą aktywnie uprawiać sport itp.

    Obiecujemy, iż dzięki Programowi Parasol+ nikt nie zostanie wykluczony z możliwości korzystania z przywilejów, jakie daje jego wiek i możliwości finansowe Gminy Sokółka.

 

Parasol+ to działania, które obejmują m.in.

 

 1. Utworzenie corocznego Budżetu Obywatelskiego.
 2. Utworzenie Rady Seniorów.
 3. Utworzenie dziennego domu pobytu seniorów przy pomocy programu Senior+, jako przejaw szacunku dla ludzi starszych.
 4. Zabezpieczenie w corocznym planie budżetu środków na zadania wybrane przez Młodzieżową Radę Miejską.
 5. Dołączenie Gminy Sokółka do projektu pt: „Podlaski Uniwersytet Dziecięcy”, który umożliwi uczniom podstawówek rozwijanie naukowych pasji i zainteresowań.
 6. Wybudowanie lub pomoc przy budowaniu strzelnicy sportowej.
 7. Utworzenie Uniwersytetu Ludowego do podnoszenia kwalifikacji zawodowych wszystkich grup społecznych.
 8. Utworzenie bezpłatnej pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym
  w drobnych naprawach domowych ze stałym rocznym budżetem.
 9. Dofinansowanie szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci oraz osób starszych - przeciw grypie.
 10. Wprowadzenie stałego, uczciwego programu dofinansowywania organizacji sportowych.
 11. Wsparcie finansowe i rzeczowe instytucji zdrowia oraz dofinansowanie budowy nowego bloku operacyjnego w sokólskim szpitalu.
 12. Modernizacja Sokólskiego Ośrodka Kultury jako organizatora imprez kulturalnych, z udziałem artystów z całej Polski.
 13. Zwiększenie atrakcyjności świetlic wiejskich jako małych filii Ośrodka Kultury poprzez zakup nowego wyposażenia i zatrudnienie animatorów do prowadzenia różnego rodzaju zajęć.
 14. Odtworzenie w Sokółce tradycji dancingów jako miejsca spotkań tanecznych i integracji mieszkańców.
 15. Wprowadzenie dodatkowych premii dla sołectw za najciekawsze realizacje i dobrze wykonane zadania w ramach funduszu sołeckiego.
 16. Objęcie szczególną troską miejsc pamięci narodowej oraz rodzin tych mieszkańców Sokółki, którzy zasłużyli się dla odzyskania Niepodległości Polski oraz budowy Naszego Miasta.
 17. Utworzenie w różnych częściach Miasta panteonu ludzi zasłużonych dla regionu.
 18. Zwiększenie dopłat do kwoty 300 zł miesięcznie na każde dziecko
  w żłobku.
 19. Dopłata w wysokości 3.000 zł do wymiany kotła lub pieca na nowy, ekologiczny, spełniający normy obowiązujące od 1 lipca 2018, a także do pomp ciepła przeznaczonych do grzania ciepłej wody oraz do podłączenia do sieci MPEC.
 20. Utworzenie nowej harcówki - miejsce spotkań i zbiórek sokólskich harcerzy (obecnie miejscem spotkań są pomieszczenia w kinie sokólskim, za użytkowanie których młodzież musi płacić. Jest tam ciasno, nie mam możliwości przeprowadzenia zabaw dla większej liczy młodzieży, a liczba harcerzy wzrasta).
 21. Utworzenie Klubu dla nastolatków - klubokawiarnia bez sprzedaży alkoholu, gdzie dzieci i młodzież mogą pograć na konsolach Xbox, na planszówkach oraz zjeść popularne przekąski. W klubie można byłoby też oglądać mecze i inne rozgrywki sportowe na rzutniku, a także filmy wzorem klubów wiejskich.
 22. Rozbudowa skateparku i zwiększenie liczy urządzeń do street worku.
 23. Zwiększenie pomocy organizacyjnej i finansowej dla schroniska dla zwierząt.
 24. Oczyszczanie i pogłębienie zalewu sokólskiego oraz kanału zasilającego i odbierającego wodę z zalewu
 25. Budowa wyciągu narciarstwa wodnego i wekeparku.
 26. Uruchomienie sezonowej komunikacji miejskiej do ogródków działkowych.

   

 1. „Program inwestycyjny i modernizacyjny Gminy Sokółka – Nowoczesna Sokółka”

   

   Równie ważną kwestią są sprawy inwestycyjne oraz bieżącego utrzymania infrastruktury miejskiej i komunalnej zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich całej gminy.

   Zbudujemy cały obszar gminy Sokółka na miarę naszych czasów i pragnień. Zrobimy to razem, bez względu, czy to miasto czy wieś, całość zasługuje na rozwój. Wykorzystamy szansę, jaką niosą ze sobą turyści i pielgrzymi odwiedzający Nasze Miasto. Razem jesteśmy zdolni podnieść całą Gminę z zapaści finansowej i kulturowej. Zrobimy to dla nas i naszych dzieci. Uczynimy to w imię przyzwoitości i dobra przyszłych pokoleń. Otoczymy opieką wszystkich potrzebujących. Nikt nie pozostanie sam ze swymi problemami. Czas już jest taki, aby zacząć czynić dobro, zamiast składać puste obietnice, zamiast publikowania fotografii burmistrza z każdej drobnej okoliczności otwarcia piaskownicy. Otwórzmy razem nową historię Miasta i Gminy. Niech Sokółka stanie się miejscem rozwoju gospodarczego i kulturowego.

 

A. Inwestycje ponadgminne jako przejaw współpracy wszystkich organów samorządowych m.in: Marszałka, Starosty i Burmistrza

 

   Wszystkie organy samorządu powinny podjąć współpracę dla dobra nas wszystkich. Tą współpracą powinny zostać objęte następujące cele:

 1. Budowa wiaduktu nad torami, w części ul. Kryńskiej.

 2. Budowa obwodnicy Sokółki.

 3. Przebudowa skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg ul. Grodzieńskiej i ul. Mariańskiej.

 4. Budowa kładki pieszo - rowerowej w okolicach ul. Nowej/Skłodowskiej – Warszawskiej.

 5. Remont drogi powiatowej ul. Targowej wraz z budową kanału deszczowego.

 6. Remont drogi powiatowej ul. Jana Pawła II wraz z budową chodników.

 7. Remont drogi powiatowej we wsi Poniatowicze.

 8. Budowa chodników we wsi Janowszczyzna.

 9. Budowa chodników we wsi Nomiki.

   

B. Inwestycje gminne jako przejaw dbałości o małe miejscowości

 

   Mieszkańcy wsi powinni czuć dbałość o ich interesy i sprawy bieżące ważne dla ich społeczności nie tylko w okresie kampanii wyborczej. Uczynimy wszystko, aby rozwój lokalnych wsi nabrał dynamiki. Stawiamy sobie takie cele, jak:

 1. Budowa i remonty dróg wiejskich, takich jak np: Szyszki, Kamionka Stara, Malawicze Górne.

 2. Modernizacja klubów wiejskich.

 3. Modernizacja szkół i terenów przylegających do szkół wiejskich: Rozedranka Stara, Janowszczyzna, Malawicze, Geniusze, Bogusze, Kamionka Stara.

 4. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie wiejskim.

 5. Bieżące remonty dróg żwirowych.

 6. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Kraśniany oraz Stara Kamionka i Bogusze.

   

C. Miasto jako nowoczesna infrastruktura

 

   Likwidacja codziennych problemów mieszkańców, związanych ze złą infrastrukturą Miasta będzie priorytetem. Mieszkańcy muszą poruszać się po nowych chodnikach i ulicach przy nowoczesnym oświetleniu. Dzieci i młodzież uczęszczać do wygodnych przedszkoli i szkół. Cmentarze w Sokółce to miejsca szczególne. Zadbamy o nie w sposób, na jaki zasługują. Co postaramy się zrobić w tym zakresie?

 

 1. Budowa łącznika ul. Nowej z ul. Zabrodzie.

 2. Budowa łącznika ul. Kolejowej z ul. Białostocką.

 3. Modernizacja dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

 4. Budowa ul. Żwirki i Wigury i połączenie jej z ul. Reymonta i ul. Grodzieńską.

 5. Budowa prawoskrętu z ul. Piłsudskiego w ul. Białostocką.

 6. Przebudowa i modernizacja nawierzchni oraz zieleni w rynku miejskim stanowiącym Pl. Kościuszki.

 7. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i wiejskiego, wraz z nowoczesnym systemem sterowania.

 8. Modernizacja i remonty szkół i przedszkoli.

 9. Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej.

 10. Wdrożenie kompleksowej wymiany pokryw i kołnierzy kanalizacyjnych w całym mieście.

 11. Wykonanie oświetlenia i chodników na cmentarzach w Sokółce.

 12. Dbałość o czystość Miasta.

 13. Wykonanie niezbędnych robót w celu likwidacji podtopień niektórych części miasta występujących podczas nawałnic.

   

D. Sport i rekreacja jako dbałość o zdrowie mieszkańców

 

  Mieszkańcy powinni być otoczeni troską o ich zdrowie nie tylko w czasie kampanii wyborczej, ale przez cały okres sprawowania urzędu przez burmistrza deklaruję, iż tak się będzie działo w naszym mieście, dlatego podejmę się następujących działań.

 

 1. Rozbudowa ośrodka nad zalewem wraz z budową ścieżki rowerowej.

 2. Modernizacja terenu rekreacyjnego nad sokólskim zalewem (stanowiska piknikowe/grillowe, urządzenia do street worku, montaż ławek, stojaków rowerowych, plac zabaw, siłowania)

 3. Rozbudowa krytej pływalni – zjeżdżalnia, nowe atrakcje wodne.

 4. Budowa bieżni lekkoatletycznej przy stadionie OSiR.

 5. Rozbudowa i połączenie istniejących ścieżek rowerowych.

 6. Budowa nowoczesnych, wielofunkcyjnych terenów rekreacyjnych na Os. Buchwałowo, Os. Broniewskiego i Oś. Zabrodzie.

 7. Przebudowa i modernizacja wielofunkcyjnych boisk z elementami lekkoatletyki przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 z możliwością uruchomienia sztucznego lodowiska.

 8. Wykorzystanie infrastruktury sportowej do utworzenia ogólnopolskiego ośrodka przygotowań sportowych.

 9. Wyznaczenie profesjonalnych tras biegowych we współpracy np. z Lasami Państwowymi.

 10. Wypożyczalnia rowerów miejskich (jedno stanowisko na pl. Piłsudskiego, drugie nad zalewem).

   

E. Rewitalizacja Miasta

 

   Należy zrewitalizować park miejski, by stał się miejscem odpoczynku po pracy, gdzie można przyjść i odpocząć z rodziną czy znajomymi. Powinien on spełniać oczekiwania rodziców z małymi dziećmi, jak i innych grup społecznych, również osób starszych. Wspólnie z mieszkańcami ustalimy inne miejsca mogące służyć mieszkańcom jako miejsca rekreacji i odpoczynku. Postaramy się o:

 

 1. Pozyskanie środków i rozpoczęcie remontu dworca PKP - tzw. Drzwi Sokółki.

 2. Rewitalizacja terenów zielonych w mieście, parków – place zabaw dla dzieci, miejsca do uprawiania gier zespołowych (np.stoły pingpongowe) i gier tradycyjnych (np. stoliki szachowe).

   

II. Nowoczesne metody nauczania

   W gminnych szkołach i przedszkolach Burmistrz powinien wspierać zarówno finansowo, jak i organizacyjnie zajęcia dodatkowe, programy motywacyjne dla dzieci oraz nauczycieli, które mogą pomóc w podwyższeniu poziomu sokolskiego szkolnictwa.

 

III. Nowoczesny Urząd

   Elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, elektroniczne powiadamianie e-maliowe o załatwianiu spraw. Wielu z nas pracuje długo w innych miastach i często nie ma możliwości dojechania do urzędu na tyle wcześnie, by załatwić swoje sprawy w urzędzie. Temu służą nowoczesne metody obsługi interesantów, osoby, które nie skorzystają
z nowoczesnych metod elektronicznych, spotkają się z pełna życzliwością
i pomocą ze strony urzędu. Postaramy się, aby poniższe hasła zostały zrealizowane w rzeczywistości:

 

 1. Stworzenie zespołu urzędników przyjaznych i pomocnych petentom.

 2. Burmistrz dostępny i słuchający mieszkańców.

 3. Zracjonalizowanie wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego i innych jednostek mu podległych.

 4. Przejrzystość wydatków Urzędu Miejskiego i instytucji mu podległych.

 5. Jedna w miesiącu pracująca sobota - lub wydłużenie godzin pracy dogodny dla mieszkańca.

   

IV. Bezpieczna Sokółka

 

   Mamy nowoczesny budynek komendy policji. Istnieje monitoring miejski. Należy ciągle ustalać miejsca stanowiące zagrożenie dla mieszkańców. Będziemy te miejsca wskazywać i monitorować tak, abyśmy wszyscy czuli się w Naszym Mieście bezpiecznie. Należy wspierać policję, zaopatrzyć ją w sprzęt oraz organizować dodatkowe patrole piesze. Bezpieczna Sokółka to:

 1. Postawienie nowych wyzwań przed Strażą Miejską, zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców.

 2. Rozwijanie sieci monitoringu miejskiego.

 3. Programy profilaktyczne i edukacyjne, np. w zakresie przeciwdziałania spalaniu śmieci, ochrony mienia, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, itp.

 4. Ogrodzenie wszystkich placów zabaw dla dzieci.

 5. Przeprowadzanie konsultacji społecznych wraz z policją w sprawie poprawy bezpieczeństwa na małych uliczkach - progi zwalniające odpowiednie oznakowanie.

   

V. Finansowe środki zewnętrzne

 

   Środki zewnętrzne można otrzymać z programów unijnych. Pamiętajmy też
o innych źródłach, takich jak budżet państwa, budżet województwa czy pieniądze resortowe, a nawet sponsorzy prywatni. To cel niezwykle ważny. Moje doświadczenie w tych tematach zostanie wykorzystane w Naszym Mieście i Gminie po 4 latach zastoju. Nasze cele to:

 

 1. Przygotowanie i uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych.

 2. Cała Polska strefą ekonomiczną – nowe otwarcie dla sokólskich przedsiębiorców przy wsparciu władz miasta.

 3. Wprowadzenie systemu ulg w podatkach lokalnych dla miejscowych przedsiębiorców i inwestorów zewnętrznych tworzących nowe miejsca pracy.

 4. Podjęcie współpracy z nowymi prężnie działającymi miastami partnerskimi.

 5. Ożywienie współpracy z przygranicznymi obwodami i miastami Białorusi.

 6. Nawiązanie ścisłej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ambasadami i konsulatami w celu pozyskania inwestorów i korzystnych kontaktów gospodarczych.

 7. Udzielenie inwestorom ulg w zakupie pod inwestycje nieruchomości, które stanowią własność miasta.

 8. Wykorzystanie potencjału logistycznego BARTER i stacji przeładunkowej tej firmy.

   

VI. Budynki komunalne

 

   Mienie Gminy to również kamienice komunalne. Ich obecny stan jest często tragiczny. Znajdziemy rozwiązanie tego problemu tak, aby Nasze Miasto wyglądało estetycznie i schludnie. Mieszkają w tych kamienicach ludzie, o których będę pamiętał w szczególności.

 

VII. Rozwój turystyki religijnej - Sanktuarium Najświętszego Sakramentu, rozwój turystyki na pograniczu kultury i wiary ( Katolicyzm- Prawosławie-Tatarzy)

 

   Zadbamy o rozwój kulturalny i turystyczny naszej Gminy. Podejmiemy się tego wyzwania i zrealizujemy poniższe cele:

 1. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom pielgrzymów w kwestii poznania historii naszego miasta.

 2. Rozwój sokólskiego muzeum jako centrum informacji o miejscowych religiach (katolickiej, prawosławnej, muzułmańskiej).

 3. Pozyskanie środków zewnętrznych na rekonstrukcję dworu Sucholda z 1524 r., który może stać się atrakcją turystyczną dla pielgrzymów i turystów.

 4. Oznaczenie miejsc miasta o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym w celu prezentowania ich jako atrakcji turystycznych.

 5. Dążenie wzorem innych miast do promowania naszego miasta: strojów regionalnych, obyczajów - podczas świąt religijnych.

 6. Nawiązanie współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Narodowym Funduszem Ochrony Zabytków.

 7. Dążenie do stworzenia Archiwum Miejsko-Gminnego które ma zadbać o historyczne dziedzictwo naszej gminy.

KONTAKT

16-100 Sokółka
Żwirki i Wigury 20